Verbeteringen

 
Vraag 7A & 7B
Het moet  "…tussen wegopdracht 18 en wegopdracht 19?” zijn
in plaats van "…tussen wegopdracht 19 en wegopdracht 20?”.
Vraag 24B deel 2
Vervang "geïnt” door "geïnd”.
Puzzel 4
"De naam van deze zeevis is het begin van de naam van deze vis”
moet zijn  "…het begin van de naam van dit graan”
 
Vraag 12
We beschouwen enkel de letters groter dan 2,5 cm voor het oplossen van de vraag
Vraag 20
Deze vraag 20 van de Toeristische Voorjaarszoektocht vervalt.
 
Foto 14
De naam ERA is overplakt met een nieuwe sticker zoals op deze foto weergegeven. Gelieve de vraag te beantwoorden met de gegevens op dit bord met de nieuwe sticker (ERA valt weg als antwoord).
 
Foto 23
De vraag wordt gewijzigd naar:
Van hoeveel verschillende jaren uit de 21ste eeuw die al verstreken zijn kan je het overeenstemmend jaartal vormen met de cijfers uit de datum die hier voorkomt?
Foto 24
Vervang "achtergrondskleur” door "achtergrondkleur”.
 
Vraag 22
Lees:
Als je weet dat 1 cm op dit plan staat voor een afstand van 10 m hoe ver ben je dan…
i.p.v. 
Als je weet dat 1 cm op dit plan staat voor een afstand van 10 m hoever ben je dan…
Vraag 24
Lees
Hoeveel tijd verliep er in de periode tussen twee jaren die in grote Romeinse cijfers vermeld zijn op een kerkgebouw in de omgeving van het oorlogsmonument?
i.p.v.
Hoeveel tijd verliep er in de periode tussen twee datums in grote Romeinse cijfers te lezen op een kerkgebouw in de omgeving van het oorlogsmonument?
 
Fotozoektocht
Opdracht 5: Ga hierna naar links richting minderbroederskerk of paterskerk (links wandelen, dit is in de richting waar U vandaan kwam).
Wandelzoektocht
Opdracht 4: Na het beantwoorden van deze vraag gaat U naar links richting minderbroederskerk of paterskerk. (links wandelen, dit is in de richting waar U vandaan kwam).
 

Rebusfilippine 21 (Clubblad januari 2021)

Correctie
In het invulrooster zijn de cijfers in de laatste vakjes van regels 4 en 5 verkeerd.
Gelieve dan ook geen rekening te houden met deze 2 cijfers.
 
Reglement punt 13
I of J (= 1), V of U (= 5), X (= 10), L (= 50), C (= 100), D (= 500), M (= 1000)
Tekst voor vraag 2
NMBS = Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
Vraag 8
Lees: ... betekenis of omschrijving van het woord (vetjes in Prisma) ... (niet de betekenis maar het woord zelf staat vetjes in Prisma)
Vraag 23
Zelfde opmerking als vraag 8
Algemeen
Hou GEEN rekening met de lengte van de scheidingsstreepjes tussen mogelijke antwoorden. Dit is een vervelende eigenschap van de tekstverwerker die zelf streepjes SOMS verlengt, soms ook niet...
 
Toelichting
In de zaal ‘Jan Provoost 2’ zien we op het doek met de staande Sint Niklaas bij de geknielde man en de middeleeuwse houten kraan slechts twee zeilschepen (maak dus geen zeilschepen van kleine roeibootjes of vage figuren in de achtergrond). 
  

21ste 'Toeren Tussen Torens' (O.-L.-V.-Waver)

Periode verlengd
Op dit moment leven wij in een lockdown die om en bij de zes weken (!!) duurt – zes weken dus dat het inschrijvingslokaal van onze periodezoektocht T.T.T. gesloten is en zal zijn.

Daarom hebben wij als organisatoren beslist om de looptijd van deze zoektocht met een gelijkaardige duur (= zes weken) te verlengen, beginnende te tellen vanaf het vooziene einde van de lockdown.

Wij verwachten jullie antwoordbladen dus ten laatste op dinsdag 02 februari 2021 en als schiftingsgetal zullen wij de lottotrekking van woensdag 03 februari 2021 in ogenschouw nemen.

De juiste plaats en datum van de prijsuitreiking zullen wij jullie later bekend maken, afhankelijk natuurlijk van de omstandigheden.
Vraag 29
Ondanks grondige controle(s) en het meermaals lezen en overlopen van het routeblad, is er toch nog een fout in geslopen en meer bepaald voor VRAAG  29.

Volgens ons reglement verlangt een in het enkelvoud gestelde vraag ook maar een enkelvoudig antwoord en blijkbaar zijn er voor deze vraag 29 TWEE antwoorden die in aanmerking komen. Als jullie één van die beide antwoorden noteren, dan is dat voor ons in orde.  Als jullie die beide antwoorden noteren, dan zal dat zeker NIET als een foutief antwoord aanzien worden.
 
Foto 23
Fotovraag 23 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Vraag 29
Vraag 29 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Vraag 30
Vraag 30 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Parcours
Bladzijde 10 - wegopdracht 12:
Einde weg links (Zuidzandstraat) moet zijn Einde weg links (Noordzandstraat).
Parcours
Ingevolge werken op het kruispunt van de Katelijnestraat met de Wijngaardstraat (wegopdracht 44) dient volgende wijziging in het parcours te worden opgenomen:

  • Na de vraag 31 (zomerzoektocht) keren we op onze stappen terug tot aan de Walstraat, welke we links inslaan. Vervolgens wandelen we verder tot aan het  Walplein, waar we terug links afslaan. Vervolgens rechtdoor tot we aan het einde, waar we in de Wijngaardstraat komen. Hier kunnen we nu naar links gaan tot aan het kruispunt met de Katelijnestraat, waar de werken gaande zijn. Vanaf daar volgen we terug het parcours verder volgen richting wegopdracht 45.
Formulieren
Het toeristisch bureau ‘In en Uit’ op het Zand is zeker tot 14 maart gesloten. Hier kunnen voorlopig dus ook geen deelnameformulieren bekomen worden.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD