Verbeteringen

 
Fotovraag 11
Deze fotovraag vervalt. De foto was genomen in de Sint-Jorisstraat maar is niet meer te vinden.
 

7de ROS Denderroute (Geraardsbergen)

Opgelet
Wie de zoektochtbundel voor 3 mei heeft gedownload zal mogelijks een fout opmerken voor vraag 14 en 15. Er wordt gezegd "hier vragen 13 en 14” op te lossen, dit moet zijn "vragen 14 en 15”. Dit werd reeds aangepast in de huidige bundel. Beschik je over een formulier van voor 3 mei moet je ‘vragen 13 en 14’ dus lezen als ‘vragen 14 en 15’. 
Vraag 16
Boven vraag 16 lees je de tekst:
"Wandel even verder tot bij het infobord op je rechterkant met o.a. "Le village autour de son château”. 
dit moet zijn:
"Wandel even verder tot bij het infobord op je rechterkant met o.a. "Un village autour de son château”.
Vraag 18
Mini-fotozoektocht: foto B is geannuleerd, foto is nog aanwezig doch door recent uitgraven van de gracht niet meer bereikbaar. 
 
Wandeling in Leke
De vragen bij het oorlogsmonument zijn nog allemaal oplosbaar en dit ondanks de beschadigingen door het stormweer. 
Vraag 14B
geannuleerd (gevel wordt afgebroken!)
Vraag 20B
geannuleerd (onderbord met gegevens werd door deelnemers aan de zoektocht weggenomen!!!!)
Vraag 7A & 7B
Het moet  "…tussen wegopdracht 18 en wegopdracht 19?” zijn
in plaats van "…tussen wegopdracht 19 en wegopdracht 20?”.
Vraag 22B
Vervang de vraag: "Welke ‘Tommy’ houdt zich voornamelijk op in het  luchtruim?” door "Wie houdt zich…” 
Vraag 24B deel 2
Vervang "geïnt” door "geïnd”.
Puzzel 4
"De naam van deze zeevis is het begin van de naam van deze vis”
moet zijn  "…het begin van de naam van dit graan”
 
Vraag 18
Vraag 18 van de 3de wandelzoektocht van ‘De Zilverreiger’ vervalt wegens verdwijnen van gegevens!
 
Foto's
De foto’s van deze zoektocht werden een lange tijd geleden genomen. De zoektocht zou immers starten in januari. Daardoor kunnen details op de foto’s verschillen over verdwenen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld bij foto 23 de vier staven niet meer aanwezig.
Foto 5
Bij foto 5 werd de cabine waarop het antwoord te vinden was vervangen door een nieuw exemplaar. Zie hierbij foto die op de oorspronkelijke cabine aanwezig was.
 
 
Vraag 5
Niets op de grond zoeken! 
Vraag 22
Lees:
Als je weet dat 1 cm op dit plan staat voor een afstand van 10 m hoe ver ben je dan…
i.p.v. 
Als je weet dat 1 cm op dit plan staat voor een afstand van 10 m hoever ben je dan…
Vraag 24
Lees
Hoeveel tijd verliep er in de periode tussen twee jaren die in grote Romeinse cijfers vermeld zijn op een kerkgebouw in de omgeving van het oorlogsmonument?
i.p.v.
Hoeveel tijd verliep er in de periode tussen twee datums in grote Romeinse cijfers te lezen op een kerkgebouw in de omgeving van het oorlogsmonument?
 
Vraag 12
We beschouwen enkel de letters groter dan 2,5 cm voor het oplossen van de vraag
Vraag 20
Deze vraag 20 van de Toeristische Voorjaarszoektocht vervalt.
 
Foto 14
De naam ERA is overplakt met een nieuwe sticker zoals op deze foto weergegeven. Gelieve de vraag te beantwoorden met de gegevens op dit bord met de nieuwe sticker (ERA valt weg als antwoord).
 
Foto 23
De vraag wordt gewijzigd naar:
Van hoeveel verschillende jaren uit de 21ste eeuw die al verstreken zijn kan je het overeenstemmend jaartal vormen met de cijfers uit de datum die hier voorkomt?
Foto 24
Vervang "achtergrondskleur” door "achtergrondkleur”.
 
Fotozoektocht
Opdracht 5: Ga hierna naar links richting minderbroederskerk of paterskerk (links wandelen, dit is in de richting waar U vandaan kwam).
Wandelzoektocht
Opdracht 4: Na het beantwoorden van deze vraag gaat U naar links richting minderbroederskerk of paterskerk. (links wandelen, dit is in de richting waar U vandaan kwam).
 
Foto 23
Fotovraag 23 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Vraag 29
Vraag 29 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Vraag 30
Vraag 30 van de Jubileumzoektocht vervalt.
Parcours
Bladzijde 10 - wegopdracht 12:
Einde weg links (Zuidzandstraat) moet zijn Einde weg links (Noordzandstraat).
Parcours
Ingevolge werken op het kruispunt van de Katelijnestraat met de Wijngaardstraat (wegopdracht 44) dient volgende wijziging in het parcours te worden opgenomen:

  • Na de vraag 31 (zomerzoektocht) keren we op onze stappen terug tot aan de Walstraat, welke we links inslaan. Vervolgens wandelen we verder tot aan het  Walplein, waar we terug links afslaan. Vervolgens rechtdoor tot we aan het einde, waar we in de Wijngaardstraat komen. Hier kunnen we nu naar links gaan tot aan het kruispunt met de Katelijnestraat, waar de werken gaande zijn. Vanaf daar volgen we terug het parcours verder volgen richting wegopdracht 45.
Formulieren
Het toeristisch bureau ‘In en Uit’ op het Zand is zeker tot 14 maart gesloten. Hier kunnen voorlopig dus ook geen deelnameformulieren bekomen worden.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD