Verbeteringen

 
Wegbeschrijving
Door het verdwijnen van een wegwijzer wordt wegopdracht 20 : " Station "  RD     R wandelen, R zoeken
 

7de ROS Denderroute (Geraardsbergen)

Opgelet
Wie de zoektochtbundel voor 3 mei heeft gedownload zal mogelijks een fout opmerken voor vraag 14 en 15. Er wordt gezegd "hier vragen 13 en 14” op te lossen, dit moet zijn "vragen 14 en 15”. Dit werd reeds aangepast in de huidige bundel. Beschik je over een formulier van voor 3 mei moet je ‘vragen 13 en 14’ dus lezen als ‘vragen 14 en 15’. 
Vraag 16
Boven vraag 16 lees je de tekst:
"Wandel even verder tot bij het infobord op je rechterkant met o.a. "Le village autour de son château”. 
dit moet zijn:
"Wandel even verder tot bij het infobord op je rechterkant met o.a. "Un village autour de son château”.
Vraag 18
Mini-fotozoektocht: foto B is geannuleerd, foto is nog aanwezig doch door recent uitgraven van de gracht niet meer bereikbaar. 
Vraag 27
Niet binnen in de kapel zoeken. Deze is trouwens niet altijd geopend. 
 
Vraag 4
Het gegeven van foto 3 is verdwenen. Foto 3 wordt geschrapt. 
 
Wegbeschrijving
OPGELET! De wegbeschrijving klopt niet meer volledig bij punt 5. "Viersprong aan 'Fintro' L (Sint-Jansstraat)". De borden van Fintro zijn recent weggehaald... 
 
 
Fotovraag 11
Deze fotovraag vervalt. De foto was genomen in de Sint-Jorisstraat maar is niet meer te vinden.
Fotovraag 30
Hou rekening met het feit dat het gefotografeerde beest ondertussen een groene kleur heeft gekregen in plaats van zijn oorspronkelijke witte kleur. Deze fotovraag  kan nog steeds opgelost worden.
 
Vraag 8
Deze vraag vervalt. Wegens vandalisme is het nodige gegeven voor het oplossen van de vraag  aldaar niet meer te vinden.
 

6de Wase Raapjes (Sint-Niklaas)

Foto 19 en 44
Deze foto's vervallen - beide foto's zijn niet langer terug te vinden.
 
Wandeling in Leke
De vragen bij het oorlogsmonument zijn nog allemaal oplosbaar en dit ondanks de beschadigingen door het stormweer. 
Vraag 14B
geannuleerd (gevel wordt afgebroken!)
Vraag 20B
geannuleerd (onderbord met gegevens werd door deelnemers aan de zoektocht weggenomen!!!!)
Vraag 7A & 7B
Het moet  "…tussen wegopdracht 18 en wegopdracht 19?” zijn
in plaats van "…tussen wegopdracht 19 en wegopdracht 20?”.
Vraag 22B
Vervang de vraag: "Welke ‘Tommy’ houdt zich voornamelijk op in het  luchtruim?” door "Wie houdt zich…” 
Vraag 24B deel 2
Vervang "geïnt” door "geïnd”.
Puzzel 4
"De naam van deze zeevis is het begin van de naam van deze vis”
moet zijn  "…het begin van de naam van dit graan”
 
Vraag 18
Vraag 18 van de 3de wandelzoektocht van ‘De Zilverreiger’ vervalt wegens verdwijnen van gegevens!
 
Antwoordblad
Op het antwoordenblad dienen bij vraag 13 de letters A   B   C   en D als niet aanwezig te worden beschouwd.
Foto's
De foto’s van deze zoektocht werden een lange tijd geleden genomen. De zoektocht zou immers starten in januari. Daardoor kunnen details op de foto’s verschillen over verdwenen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld bij foto 23 de vier staven niet meer aanwezig.
Foto 5
Bij foto 5 werd de cabine waarop het antwoord te vinden was vervangen door een nieuw exemplaar. Zie hierbij foto die op de oorspronkelijke cabine aanwezig was.
 
 
Vraag 12
We beschouwen enkel de letters groter dan 2,5 cm voor het oplossen van de vraag
Vraag 20
Deze vraag 20 van de Toeristische Voorjaarszoektocht vervalt.
 
Foto 14
De naam ERA is overplakt met een nieuwe sticker zoals op deze foto weergegeven. Gelieve de vraag te beantwoorden met de gegevens op dit bord met de nieuwe sticker (ERA valt weg als antwoord).
 
Foto 23
De vraag wordt gewijzigd naar:
Van hoeveel verschillende jaren uit de 21ste eeuw die al verstreken zijn kan je het overeenstemmend jaartal vormen met de cijfers uit de datum die hier voorkomt?
Foto 24
Vervang "achtergrondskleur” door "achtergrondkleur”.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD