Verbeteringen

 
Wiekevost
Vraag 25
In vraag 25 in Wiekevorst moet "rozenkapelletjes" vervangen worden door 'rozenkranskapelletjes'.
Heultje
Vraag 28
In vraag 28 in Heultje moet na: ‘naam van een bepaalde vereniging vermeld’, een punt staan in plaats van een vraagteken.
Deze aanpassingen zijn al doorgevoerd in het routeblad dat je hier kan downloaden.
 
Vraag 5
lees als volgt:
Vraag 5A: Hoeveel keer komt de letter ‘Q’ voor op de gevel van het gebouw in de Stationsstraat waar de toegang is waar de kinesiste haar werk uitvoert?
Vragen 27 en 30
ter verduidelijking:
De meervouden  ‘hoofdsteden’ en ‘vissen’ vervangen door  ‘ ’n hoofdstad   en  ‘ ’n vis   
 
Vraag 6
In het kader van de volledige dorpskernhernieuwing van O.L.Vr.Waver werd al een eerste spadesteek uitgevoerd, waardoor er een herkenningspunt voor vraag 06 van de zoektocht T.T.T. verdwenen is. 

Hierbij wel een foto van bedoeld herkenningspunt (klik op de foto voor een groter exemplaar).

 
Gelieve er nota van te nemen dat voor deze vraag de roos in kwestie gecreëerd werd door VICTOR Lens en NIET door LOUIS Lens zoals verkeerdelijk vermeld in de vraag op het routeblad. Maar het is wel degelijk deze prinses die u naar het juiste antwoord zal leiden.
 
 
Vraag 1
Bij de keuzemogelijkheid "Bijvoeglijk naamwoord" hoort de letter 'D'  te staan in plaats van een tweede maal de letter 'C'.
Vraag 2
De tweede letter 'K' bij de keuzemogelijkheid "Hals en nek" moet vervangen worden door de letter 'M'.
Vraag 43
In al zijn werkijver bij het verwijderen van de zomerversiering door de Haloweenversiering heeft de uitbater van café Belle-Vue ook het herkenningspunt van vraag 43 weggehaald.

Hierbij een foto van bedoeld herkenningspunt (klik op de foto voor een groter exemplaar):
 
 
Foto 3
Het verticale woord waarvan sprake in de vraag is (tijdelijk?) verdwenen.
Het horizontale vijfletterwoord met een getalwaarde van 53 is echter nog wel aanwezig. Vermits de foto zelf en het antwoord nog aanwezig zijn kan met deze aanvulling de vraag nog correct beantwoord worden.  
 

Ros Beiaard Eindejaarszoektocht (Opwijk - Meldert)

Vraag 11
Op het einde van de zin een vraagteken plaatsen – dus opnames?
Vraag 16
Vervang "Karel Lodewyk Vonck" door "Vonck Karel Lodewyk".
Vraag 22
Vervang "Prikkeling" door "Pikkeling"
Vraag 24
Vervang "lag in Opwijk-Brussel" door "lag hier in Opwijk van de koers Brussel-Opwijk".
Wegenwerken
Wegens werken in het dorp van Opwijk zijn er 2 verkeers-verbodborden  op de Kloosterstraat geplaatst. Plaatselijk verkeer tot het Hof ten Hemelrijk is mogelijk en toegelaten.
 
Vraag 28
Aanpassing vraag 28:
 
M.A. ‘ vervangen door ‘ K.U. ‘ en geen rekening houden met afgebeelde viersprongen.  
 
Reglement
Lees in punt 13 van het reglement  "Z=26” i.p.v.  "Y=26
Vraag 4 & 5
Lees in de inleidende teksten voor vraag 4 & 5 en in vraag 4 & 5  "Maenhaut” i.p.v. "Maenhout”
Vraag 18
Lees:
A. "RAD” evenveel maal voor als het woord ‘WATER’ verborgen in een langer woord?
B. "MOLEN” evenveel maal voor als het woord ‘WATER’ verborgen in een langer woord?
C. Het woord ‘MOLEN’ verborgen in een woord evenveel maal voor als "MOLEN” en "RAD” samen?
D. Een vermelding van het beroep van de beheerder van een molen evenveel maal voor als "WATER”?
       (Telkens antwoorden met "JA" of "NEE")
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking gaat door op zondag 3 december.
Op de websites van Cabora, Ros en WRV zijn deze verbeteringen doorgevoerd op het routeblad.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD