Verbeteringen

 
Vraag 9
Deze vraag 9 vervalt.
Vraag 18
Graag vraagteken plaatsen na de tekst van vraag 18.

7de MDB-Memorial (Evergem)

Vraag 15
Voeg volgende zin toe na het vraagteken:
Per gegeven antwoorden met ja of neen.
 

5de Vrededaalzoektocht (Puurs-Sint-Amands)

Vraag 7
‘... persoon die geboren is in de Verenigde Staten en wiens naam vermeld is...’ moet zijn:  ‘... persoon die geboren is in de Verenigde Staten en wier naam vermeld is...’
Foto 15
Foto 15 van de fotozoektocht vervalt
Algemeen
Aangezien we opmerkingen ontvingen van bewoners langsheen het parcours, willen we de aandacht vestigen op volgend reglementspunt:

Wij probeerden de privacy van de bewoners te respecteren en zochten daarom geen gegevens op deurbellen, sloten, vijzen, afvoerpijpen, bouten, … We hielden enkel rekening met gegevens die met het blote oog waarneembaar zijn. Wandel nooit in private tuinen en val geen bewoners lastig.
 
 
Wegbeschrijving
Voor de fietsversie:
Tussen vraag 17 en vraag 18, na einde weg bij "81" L moet volgen : VIERSPRONG BIJ "KNOOPPUNT 81" L
Vraag 20
"fietsknopennetwerk” moet zijn "FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
 
Vraag 3B
Niet zoeken naar  mog. antw. F) roofvogel (gegeven is verdwenen)
bij mog. antw.  J) "zwarte" schrappen.
Vraag 8
Niets zoeken op de palen van het bord !
Vraag 26B
"onze" vervangen door "onzer" en "de” vervangen door "den”
 
Reglement!
Reglement punt 15. ... De deelnemer aanvaardt tevens het principe dat het voor deze zoektocht ten strengste verboden is privé eigendom te betreden voor het oplossen van de vragen

De bewoners van ’t Lang Koeistal vragen uitdrukkelijk geen privé te betreden. Vragen 18A en 18B (deel 1 & deel 2) zijn perfect op te lossen met de gegevens op de borden langs de openbare weg.
Gelieve punt 15 van het reglement  te respecteren.
Vraag 21A
Vervang vraag 21A door volgende aangepaste vraag:

Vraag 21A: Welke jaartallen (bestaande uit 4 cijfers) waar het CIJFER 8 in voorkomt bevinden zich hier in de omgeving van deze driesprong?
Vraag 21B
Vervang vraag 21B door volgende vraag:

Vraag 21B: Wat is het langste (aantal letters) woord (of naam) alhier vermeld?
Vraag 6B
Lees "vergezelt?” in plaats van "vergezeld?
Vraag 15B
Lees zowel in de inleiding als in de vraag "scheepvaart” in plaats van "scheepSvaart
Foto 8
Geannuleerd (bord verdwenen)
 
Vraag 13
Deze vraag wordt geannuleerd, aangezien talrijke benodigde gegevens zijn verdwenen of beschadigd.
 
Vraag 21
Vraag 21 van deze fietszoektocht vervalt!
 
Vraag 19
Moet zijn: NOTEER HET JAARTAL, IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN DE STENEN KERK, DAT ZICH HET DICHTST BEVINDT BIJ MEER DAN DRIE PENSELEN!
i.p.v. Noteer het jaartal, in de onmiddellijke omgeving van de stenen kerk, dat zich het dichtst bevindt bij drie penselen?
 

6de ROS Denderroute (Geraardsbergen)

Wegbeschrijving 30
Lees: over zo'n 1000 meter tot einde weg ipv over zo'n 1000 km tot einde weg
 
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD