Verbeteringen

 
Foto 37
Foto 37 is geannuleerd (deze foto is verdwenen) 
 
Vraag 12A
Vervang ‘BERLUBA’ in de vraag door ‘BELURBA’.
Vraag 21B
De bijvoeging  ‘(1 antwoord)’ moet geschrapt worden.
(reden: gewijzigde plaatselijke gegevens) 
Vraag 6B
geannuleerd (reden: plaatselijke gegevens zijn veranderd) 
 

Gladde Alen XLIV (Clubblad april 2022)

Schifting
Voor de schifting geldt het jokergetal van de trekking van zaterdag 18 juni.
 
Antwoordblad
Toeristische zoektocht: er staat een fout op het antwoordblad - het woord "foto" is niet relevant, dus dat mag je 24 maal negeren of schrappen. 
Vraag 5
Toeristische zoektocht: wegens het verdwijnen van de gegevens vervalt vraag 5.
Vraag 18
Toeristische zoektocht: wegens het verdwijnen van de gegevens vervalt vraag 18.
Foto 8
Fotozoektocht: wegens het verdwijnen van de gegevens vervalt foto 8.
 
Foto 1
VERVALT - De gegevens voor het oplossen van deze vraag zijn verdwenen!
Foto 11
Vraag aanvullen met …
… op het plaatje met de naam van een provinciehoofdplaats?
 
Vraag 7
Gelieve vraag 7 aan te passen als volgt:

VRAAG 7
De som der cijfers van de som der cijfers van de som van twee getallen die zich hier bevinden op een bord met "SPORT” is 4. Hoeveel is de som van die twee getallen?
Vraag 38
VERVALT! De eigenaar heeft alle gegevens nodig voor het oplossen van deze vraag verwijderd!
 
Vraag 32
VERVALT wegens het verdwijnen van de gegevens.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD