Verbeteringen

 
Vraag F1
"Op bladzijde 19 met …” dient te worden vervangen door "Op bladzijde 18 met …”
Vraag F4
"HOEVEEL APPARTE ROOSTERS….” dient te worden vervangen door "HOEVEEL APARTE ROOSTERS….”
Vraag 16
Winterzoektocht
"HOEVEEL PERSONEN ZIJN ER……” dient te worden vervangen door "HOEVEEL PERSONEN (minimum 3 cm) ZIJN ER ….”
Opmerking
De uitleg aangaande het gebruik van de lidwoorden, die vroeger in het reglement stond, blijft uiteraard nog steeds geldig:

  • Wanneer er in een vraag een onbepaald lidwoord (een) wordt gebruikt, dan moet één antwoord voor alle herkenningspunten samen worden genoteerd. Als daarentegen een bepaald lidwoord (de of het) wordt gebruikt, dan moet voor elk herkenningspunt een antwoord worden gegeven.
 
Verbetering
Wegens grote werken bij ALTENA dient een gedeelte van de tocht te vervallen.
 
VRAGEN  5,  6,  7, en 8 en FOTOVRAAG 51 VERVALLEN !
 
 
Doe daarom :
 
17. Na ongeveer 150 m , paal met octopus RECHTDOOR
 
En vervolg dan met toelichting na wegopdracht 18.
Stop ter hoogte van …
 
Wegbeschrijving
Tot onze spijt werd Kemmeken afgesloten en is het nu enkele richting geworden!!
Bij opdracht 4 route enkel voor Auto’s volgende wijziging:

Schrappen:
Vervolg je weg Ringlaan van de brouwerij weg;  
Vijfsprong L Broekstraat bij de vluchtheuvel;
Over de spoorweg RD;
Viersprong met "Leireken” RD  = Kemmeken HNV (smallere weg);
Driesprong R (=Ten Houte HNV);
 
Nieuwe route:
Vervolg je weg richting brouwerij naar de verkeerslichten; 
Verkeerslichten R (Fabriekstraat;)
Over de spoorweg. 
Aan huisnummer 50 bocht naar links
Driesprong R (Specht)
Driesprong L (=Ten Houte HNV);
Vraag 3
De beide deelvragen zijn op te lossen enkel met de gegevens op het bord met "wandelnetwerk Brabantse Kouters”.
Vraag 5
Op het einde van de vraag een vraagteken plaatsen.  
Wegwijzer voor auto's
- Bij opdracht 2: "het marktplain " vervangen door "de Marktstraat”
- Bij opdracht 14: "Markt” vervangen door "Marktstraat”
 
Vorselaar
Vraag 2
Lees 'vijf dubbelgangers'
Vorselaar
Wegopdracht
Wegopdracht voor vraag 24 in Vorselaar: lees ‘met "DOORGAAND VERKEER” op wegwijzer‘.
Lint
Vraag 21
Nadat de samensteller bij een recente rondwandeling in Lint nog alles ongewijzigd kon terugvinden, werd ondertussen het bord aan de ingang van het park, dat werd gebruikt voor vraag 21, verwijderd en vervangen door een nieuw, totaal ander, bord.
Daarom deze vraag 21 geschrapt.
Algemeen
In het oorspronkelijke routeblad stonden verkeerdelijk ook enkele tekstpassages waarbij aanhalingstekens wel werden geopend, maar niet werden gesloten. Deze zijn verbeterd in het routeblad dat je hier kan downloaden.
 
Kerk Hofstade
Aan de kerk van Hofstade hangt een bordje met het aantal eucharistievieringen in deze en omliggende parochies.
Bij het opstellen van de zoektocht van de vermelding van een mis op donderdag om 18.30u overplakt met een zwarte kleefband.  Deze zwarte kleefband is in de loop der laatste weken losgekomen, waardoor die vermelding nu toch wel leesbaar wordt.
Gelieve met deze vermelding GEEN rekening te houden, zoals blijkt uit bijgaande foto.

Vraag 4
Alhoewel meerdere mensen het routeblad grondig gelezen en herlezen hebben, was de zetduivel ons toch te slim af.
In vraag 4 staat in het woord "DWARSSPRAAK" de letter 'R' te veel. Het juiste woord is dus "DWARSSPAAK" zonder die vervloekte letter 'R'.
Gelieve rekening te houden met deze kleine aanpassing. 
Vraag 27
Bij vraag 27 werden ongelukkigerwijze twee keer dezelfde letters gebruikt bij de keuzemogelijkheden - SORRY.

De 'Kies Uit' wordt dan als volgt:
E = derde          F = vijfde         G = achtste          H = twaalfde          J = vijftiende       K = tweeëntwintigste  
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD