Privacyverklaring

 

Inleiding

ZV Ros Beiaard is een vereniging die tracht het zoektochtgebeuren te bevorderen en te verduidelijken, zonder commerciële doeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te informeren en helpen.

De bestuursleden van ZV Ros Beiaard hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom willen we in deze privacyverklaring op een heldere en transparante manier verduidelijken waarom en hoe we je persoonsgegevens verwerken. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR), in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

Als je hierover vragen hebt dan horen we het graag, je kan ons contacteren via e-mail (info@zvrosbeiaard.be) of via het contactformulier op onze website. Onze zetel is gevestigd in de Joseph Heirbautstraat 17, 9200 Dendermonde.

Eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring vind je steeds terug op onze website (www.zvrosbeiaard.be/privacy). De huidige privacyverklaring dateert van 15 mei 2018.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam en adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • of iemand onze nieuwsbrief opent
 • betaling van het lidgeld
 • behaalde resultaten in zoektochten
 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden:

ledenadministratie en dienstverlening:
 • Naam en adres: in de eerste plaats voor de identificatie van onze leden, maar ook omdat een bijlid (op hetzelfde adres) een verminderd lidgeld betaalt.
 • Geboortedatum: indien een lid jonger is dan 16 jaar, moeten we de toestemming van een ouder of voogd hebben om de persoonsgegevens te mogen verwerken. We vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.
 • Telefoonnummer en e-mailadres: contact over een zoektocht ingericht door onze club, maar nooit voor commerciële doeleinden.
 • Betaling van het lidgeld: om te registreren welke leden hun lidgeld van het lopend (en eventueel het volgend) werkjaar al betaald hebben.
Informatie verstrekken - via het clubblad en nieuwsbrieven (e-mail):
 • Naam en adres: voor het bezorgen van het driemaandelijkse clubblad via de post.
 • Geboortedatum: voor de opmaak van de verjaardagskalender in ons clubblad.
 • E-mailadres: voor het bezorgen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven via e-mail worden enkel verstuurd naar mensen die zich hiervoor expliciet inschrijven (men hoeft hiervoor geen lid te zijn van onze zoektochtvereniging). Doorgaans bevatten deze nieuwsbrieven enkel informatie over zoektochten. Soms kan een nieuwsbrief commerciële informatie van een sponsor bevatten, zoals bij een evenement of speciale actie. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven via een link onderaan.
 • Of iemand onze nieuwsbrief opent: om na te gaan of e-mailadressen van onze mailinglijsten nog gebruikt worden.
 • Behaalde resultaten in zoektochten: voor het opmaken van de uitslagen en de bijhorende rangschikking in het clubkampioenschap.
 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft iedereen een aantal rechten. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@zvrosbeiaard.be.

 • Informatie en toegang: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag hoe en waarom we die gegevens verwerken. Toegangsverzoeken worden binnen de 30 dagen behandeld. In principe gebeurt dit gratis (manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen worden aangerekend of geweigerd).
 • Correctie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Uitwissen: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen (het recht om ‘vergeten te worden’). Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel even moeten bijhouden, terwijl we je aanvraag verwerken.
 • Bezwaar: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Klacht indienen bij de Privacycommissie: Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de CBPL - Commissie voor de bescherming van de persoonlijkelevenssfeer). De nodige informatie hieromtrent vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien een lid aangeeft dat hij of zij niet langer lid wenst te zijn van de club, worden de persoonsgegevens verwijderd op het einde van het lopende jaar.


Derden waarmee we persoonsgegevens uitwisselen

Adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatums en betaalgegevens worden nooit gedeeld met derden.

Uitslagen van zoektochten worden uitgewisseld met andere zoektochtclubs. We publiceren deze doorgaans ook op onze website. Deze uitslagen bevatten enkel namen en behaalde resultaten.


Gebruik van cookies op onze website www.zvrosbeiaard.be

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze webservers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.


Links

Op onze website www.zvrosbeiaard.be vindt u links naar websites van andere partijen. ZV Ros Beiaard is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD