Aanmelden voor een zoektocht

Bezorg ons tijdig de gegevens die we nodig hebben om de aankondiging van uw zoektocht op deze website (en in ons clubblad) op te nemen.  Het zou ons veel tijd besparen om dit op te zoeken en ook de onzekerheid wegnemen van wie of wat we konden vergeten zijn. U moet er ook rekening mee houden dat ons clubblad maar om de twee maanden verschijnt..
 
Graag kregen we ook de correcte gegevens over de moeilijkheidsgraad.
We willen onze nieuwe leden daarover graag de juiste inlichtingen verschaffen.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD