Rouwbericht Toni Cortoos

 
Beste leden,
 

Met droefheid melden we jullie het heengaan van ons trouwe lid Toni Cortoos, overleden op 7 april.

Langs deze weg willen we zijn echtgenote Ingrid, zijn kinderen, kleinkinderen en familie ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen.


Het ROS bestuur
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD