Rouwbericht Donald Dufour

 

Met droefheid melden we jullie het overlijden van Donald Dufour, inrichter van onder andere de Curieuzeneuze zoektochten en voorheen de Ezelszoektochten in Kuurne.

Langs deze weg willen we zijn echtgenote Marleen, zijn kinderen, kleinkinderen en familie ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen. 


Het ROS bestuur
 

 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD