Rouwbericht Roger Martens

 
Beste leden, 
 

Met droefheid melden we jullie het heengaan van ons lid Roger Martens, overleden op 9 september.

Langs deze weg willen we zijn echtgenote Else, zijn kinderen, kleinkinderen en familie ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen. 


Het ROS bestuur
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD