Rouwbericht Frans Beernaert

 
Beste leden,
 

Met droefheid melden we jullie het heengaan van ons trouwe lid Frans Beernaert, overleden op 31 december.

Langs deze weg willen we zijn echtgenote Christelle, zijn kinderen, kleinkinderen en familie ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen. 


Het ROS bestuur
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD