Rouwbericht Chris Carsau

Beste leden, 
 

Met droefheid melden we jullie het heengaan van Chris Carsau, bestuurslid en drijvende kracht van Zoektochtenclub Veertienbunders.

Langs deze weg willen we haar echtgenoot Luc, de familie Carsau en haar hechte vriendenkring ons medeleven betuigen en veel sterkte toewensen. 


Het ROS bestuur
 
 

 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD