Meenemertje 7 - Zoogdieren

 
Aan zoogdieren geen gebrek in Prisma! De bijgevoegde lijst geldt zowel voor Prisma 42 als 43, tenzij de versie specifiek is aangegeven met [42] of [43].
 
Indien een woord gevolgd wordt door "(mv)" betekent dit niet noodzakelijk dat het een taalkundig meervoud betreft, maar wel dat het over meerdere dieren gaat.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD