Meenemertje 13 - Tekens van de dierenriem

 
Over astrologie is al heel wat geschreven, zowel door fanatieke ‘believers’, als door minstens even overtuigde tegenstanders. Een schitterend citaat hieromtrent wil ik jullie niet onthouden. De beroemde Britse sciencefiction-schrijver Arthur C. Clarke schreef: "I don't believe in astrology; I'm a Sagittarius and we're skeptical.” (Ik geloof niet in astrologie; ik ben Boogschutter en wij zijn sceptisch).
 
De 12 tekens (sterrenbeelden) van de dierenriem zijn in bijgevoegd bestand weergegeven met hun eenduidig vastgesteld volgnummer, zoals dat trouwens ook in Prisma vermeld wordt.
 
Verder toont de tabel ook de begin- en einddag van ieder sterrenbeeld. Deze dagen geven aan op welke dagen de zon in het bijhorende sterrenbeeld staat. Over de exacte begin- en einddag per sterrenbeeld zijn de verschillende bronnen het niet altijd met elkaar eens. Hiervoor zijn er 2 voorname redenen. Enerzijds zijn er tussen de verschillende sterrenbeelden geen scherpe grenzen, zodat men moeilijk kan zeggen wanneer de zon precies van het ene naar het andere sterrenbeeld overgaat. Anderzijds maakt de aarde tijdens haar rotatie een slingerbeweging (precessie genoemd) die zo’n 26000 jaar duurt. Daardoor komt het dat dit jaar de zon niet in het sterrenbeeld Ram verschijnt op 21 maart, maar pas op 19 april. Maar dat is voer voor astronomen… de astrologen houden hiermee geen rekening. In de tabel hebben we de begin- en einddagen genomen zoals ze vermeld zijn in het Van Dale woordenboek.
 
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD