Reglement


Het aangepaste reglement voor het clubkampioenschap 2023
 

 1. De ritten die meetellen voor dit kampioenschap worden bepaald door het dagelijks bestuur van de club.


 2. Een rit kan maar meetellen voor het ROS-kampioenschap indien de inrichter en/of controleur gedurende minstens 2 opeenvolgende jaren lid is van Zoektochtvereniging Ros Beiaard.

 3. Het ROS-lid met de minste fouten ontvangt 20 punten. De ROS-leden die zich in dezelfde foutengroep bevinden bekomen eveneens 20 punten. De ROS-leden die zich in de volgende foutengroep bevinden bekomen 19 punten. Wanneer er zich in deze foutengroep geen enkel ROS-lid bevindt telt de volgende foutengroep voor de 19 punten, enz.
  Eventuele cijfers na de komma, in de uitslag die de inrichter ons bezorgt, vallen weg om de foutengroepen te bepalen. Elk ROS-lid ontvangt per deelname minstens 5 punten. 

 4. Indien een ROS-lid met meer dan één formulier deelneemt aan de betreffende zoektocht, krijgt hij/zij enkel punten voor zijn/haar beste klassering.

 5. Een ROS-lid kan enkel punten voor het ROS-kampioenschap ontvangen indien hij/zij reeds lid is op het ogenblik dat de uitslag van de meetellende zoektocht bekend gemaakt wordt. 

 6. Inrichters, controleurs en medewerkers (indien zij ROS-lid zijn) van de meetellende ritten krijgen 19 punten per organisatie toegekend, dit voor maximum 5 inrichtingen of controles per jaar.

 7. Voor het eindklassement worden per lid de beste uitslagen samengeteld. Het aantal tellende uitslagen bedraagt de helft van het aantal meetellende inrichtingen, met afronding naar boven bij onpaar aantal.
  vb. bij 18 proeven tellen de 9 beste uitslagen, bij 19 proeven tellen de 10 beste uitslagen.
  Indien er echter minder dan 13 proeven zouden zijn, geldt er een minimum van 7 uitslagen. Zijn er minder dan 7 inrichtingen, dan worden alle behaalde uitslagen samengeteld.

 8. Bij gelijkheid tellen achtereenvolgens: het aantal maal 20 punten, het aantal maal 19 punten, enz.

 9. Aan het eindklassement is er één prijs per persoon verbonden voor de eerste 5. Ook zullen er nog 10 prijzen verloot worden onder de deelnemers die als ROS-lid aan minstens 6 kampioenschapsritten deelnamen. De waarde van deze prijzentafel wordt door het bestuur bepaald. De prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van het eerstvolgende jaar.

 10. De verantwoordelijken voor het bijhouden van dit puntenklassement zijn Vic Rottiers en Wim Van Haver.
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD