O.-L.-VR.-WAVER

21ste 'Toeren Tussen Torens'

een toeristische autozoektocht doorheen O.L.Vr.Waver en buurgemeente(n)
Telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
3 oktober tot 30 november 2020 - verlengd tot 2 februari 2021
Vertrek
Cafetaria sporthal Bruultjeshoek, Wavervelden 12, O.L.Vr.Waver
 
Voorlopig gesloten wegens coronamaatregelen! 
 
alle weekdagen vanaf 12.00u
zaterdag en zondag vanaf 10.00u
maandag mogelijk slechts geopend vanaf 17.00u
GEEN wekelijkse sluitingsdag
maar WEL gesloten op de feestdagen 01 nov. + 02 nov. + 11 nov. 
Deelname
€ 8,00
Inrichting
Johan Hendrickx (M.T.T)
Controle
Viviane Van den Eynde – Sofie Vervloet  (M.T.T.)
Prijsuitreiking
Plaats en datum van worden later bekend gemaakt
autoMastentop
 
Periode verlengd
Op dit moment leven wij in een lockdown die om en bij de zes weken (!!) duurt – zes weken dus dat het inschrijvingslokaal van onze periodezoektocht T.T.T. gesloten is en zal zijn.

Daarom hebben wij als organisatoren beslist om de looptijd van deze zoektocht met een gelijkaardige duur (= zes weken) te verlengen, beginnende te tellen vanaf het vooziene einde van de lockdown.

Wij verwachten jullie antwoordbladen dus ten laatste op dinsdag 02 februari 2021 en als schiftingsgetal zullen wij de lottotrekking van woensdag 03 februari 2021 in ogenschouw nemen.

De juiste plaats en datum van de prijsuitreiking zullen wij jullie later bekend maken, afhankelijk natuurlijk van de omstandigheden.
Vraag 29
Ondanks grondige controle(s) en het meermaals lezen en overlopen van het routeblad, is er toch nog een fout in geslopen en meer bepaald voor VRAAG  29.

Volgens ons reglement verlangt een in het enkelvoud gestelde vraag ook maar een enkelvoudig antwoord en blijkbaar zijn er voor deze vraag 29 TWEE antwoorden die in aanmerking komen. Als jullie één van die beide antwoorden noteren, dan is dat voor ons in orde.  Als jullie die beide antwoorden noteren, dan zal dat zeker NIET als een foutief antwoord aanzien worden.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD