SLIJPE

Tempelierszoektochten 2021

Een zee van groen!
De B-zoektocht telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
27 maart tot 31 augustus 2021
Informatie
 
Ongeveer 29 km per fiets of auto langs rustige, landelijke wegen.
Start: parking gemeenteschool Gistelstraat (afrit E40 Middelkerke)

 
‘Le plat pays qui est le mien’ is misschien wel de meest fascinerende streek van ons landje. De geboorte van de polders leest als een vuistdik dedectiveverhaal met als hamvraag: hoe, wanneer, wie of wat heeft deze streek geboetseerd.

En route grasduinen we in het ontstaan en de geschiedenis ervan, belichten het karakter en enkele streekeigenheden. Na een obligate halte bij het Groot Tempelhof slingert de route (in totaal 25 km) zich zuidwaarts langs rustige en groene wegen richting het buurdorp Leke. De Waleweiden illustreren de polders als een zee van groen. De poldergras- en hooilanden van de Waleweiden liggen als het ware in de oksels van de IJzer en hebben een grote landschappelijke en ecologische waarde. Tal van vogelsoorten zoals blauwborst en grutto broeden er en veel weidevogels en ganzen brengen er de winter door. Reeds 31 jaar ligt het eindpunt van de zoektocht in het charmante gehucht De Rattevalle waar waard Koen al het lekkers voorschotelt wat de polders in pacht hebben!
 
Zoektochten zijn een ideale ontspanning om tijdens corona-tijden veilig individueel of  met een partner te doen. Wij vragen de deelnemers zich strikt aan de geldende maatregelen te houden. Hou het voor ieders welzijn corona-proof!
 
Voilà dit is het voor de 31ste editie.
 
 
2 formules op hetzelfde parcours: 
A-zoektocht: familiale zoektocht voor jong en oud; zonder strikvragen
B-zoektocht: zoektocht met enkele addertjes onder het gras
Formulieren
  • Dienst voor Toerisme Midddelkerke, J. Casselaan 1, Middelkerke
  • Dienst voor Toerisme Westende, Villa Les Zéphyrs, H. Jasparlaan 173, Westende-Bad
  • Dienst voor Toerisme Diksmuide, Grote Markt 6, Diksmuide
  • Brasserie De Bootsman (Leffingebrug), Vaartdijk-Noord 19A, Leffinge
  • Bakkerij Stutn & Toartn', bij kerk Slijpe (dicht bij start)
  • Lieve Vermander, Spermaliestraat 259, Slijpe
  • Estaminet De Rattevallebrug, gehucht De Rattevalle
  • Info: Eddy Vanhee, Kasteelstraat 26/501, Diksmuide (Tel 0477/605949 - email eddyvanhee@outlook.com)
Deelname
€ 10,00
Samenstellers
Eddy Vanhee & Mireille Bentein
Prijzentafel
Let wel er is GEEN fysieke prijsdeling voorzien voor deze editie.
Voor beide zoektochten worden de verbeterbladen online of met Bpost verstuurd naar de deelnemers.
 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
> 1ste > 10de: zeer waardevolle naturaprijzen (prijzen persoonlijk afhalen na afspraak)
> 20ste, 30ste, 40ste … t.e.m. laatste tiental in de uitslag: waardebon 20€ (de waardebons worden met Bpost verzonden) 
autofiets
 
Wandeling in Leke
De vragen bij het oorlogsmonument zijn nog allemaal oplosbaar en dit ondanks de beschadigingen door het stormweer. 
Vraag 14B
geannuleerd (gevel wordt afgebroken!)
Vraag 20B
geannuleerd (onderbord met gegevens werd door deelnemers aan de zoektocht weggenomen!!!!)
Vraag 7A & 7B
Het moet  "…tussen wegopdracht 18 en wegopdracht 19?” zijn
in plaats van "…tussen wegopdracht 19 en wegopdracht 20?”.
Vraag 22B
Vervang de vraag: "Welke ‘Tommy’ houdt zich voornamelijk op in het  luchtruim?” door "Wie houdt zich…” 
Vraag 24B deel 2
Vervang "geïnt” door "geïnd”.
Puzzel 4
"De naam van deze zeevis is het begin van de naam van deze vis”
moet zijn  "…het begin van de naam van dit graan”
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD