SLIJPE

Tempelierszoektochten 2019

‘Altoos Doende’
De B-zoektocht telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
25 maart tot 2 september 2019
Informatie
Per fiets of auto ongeveer 30 km langs landelijke wegen.
Start: parking gemeenteschool Gistelstraat (afrit E40 Middelkerke)
 
Hmm….rederijkers! De term doet misschien nog een (school)belletje rinkelen, maar bij de meesten slechts in de verte. Iets met rijmen en dichten! Volkomen juist! Rederijkers waren amateurdichters die zich verenigden in zogenaamde kamers. Hoofdzakelijk notabelen, chique heerschappen en gegoede burgers beoefenden de kunst van de ‘retorica’ of de welsprekendheid en plachten naast hun rijmelarijen ook al eens een toneeltje op te voeren. In wezen zijn het de middeleeuwse voorlopers van de toneelkringen en dichter bij huis van de hedendaagse rappers.

We verkennen de dorpskern van Leffinge en snuisteren in het erfgoed van de ‘immer ijverige’ woordkunstenaars van Altoos Doende’. Na een verkwikkende  Bootsman wacht een heerlijke kronkeling doorheen de polders waarin een eeuwenoude ‘lang koeistal’ en het Groot Tempelhof twee obligate haltes zijn en komen te weten waarom ‘dune- en andere keuns’ eertijds grafelijke én gekroonde belangstelling genoten.

De orde van de Tempeliers ‘dankt’ zijn oprichting aan de kruistochten. We grasduinen in het ontstaan van de eerste kruistocht en de gruwel ervan en belichten kort de rol van het roomse purper hierin. Met zijn speeches en onder de leus ‘Deus lo volt’ begeesterde Urbanus II geheel West-Europa.
 
Na ongeveer 30 km komt het eindpunt van de zoektocht in zicht: het estaminet De Rattevallebrug. Waard Koen zal je weten te vertroetelen met een hemels natje of met een van zijn overheerlijke gerechten.
 
Je hebt de keuze tussen een eenvoudige familiale editie waar ook de kleinsten creatief kunnen mee zoeken en een iets pittiger editie. Hoewel deze laatste editie ook heel wat eenvoudige vragen bevat, kruiden enkele  venijnige ‘addertjes’ hier en daar het zoekplezier.

2 formules: 

A-zoektocht: familiale zoektocht voor jong en oud; zonder strikvragen
B-zoektocht: zoektocht met enkele addertjes onder het gras
Formulieren
  • Dienst voor Toerisme Midddelkerke, J. Casselaan 1, Middelkerke
  • Dienst voor Toerisme Westende, Villa Les Zéphyrs, H. Jasparlaan 173, Westende-Bad
  • Dienst voor Toerisme Diksmuide, Grote Markt 6, Diksmuide
  • Brasserie De Bootsman (Leffingebrug), Vaartdijk-Noord 19, 8432 Leffinge
  • Bakkerij Stutn & Toartn', bij kerk Slijpe (dicht bij start)
  • Lieve Vermander, Spermaliestraat 259, Slijpe
  • Estaminet De Rattevallebrug, gehucht De Rattevalle
  • Eddy Vanhee, Kasteelstraat 26/501, Diksmuide
Deelname
€ 9,00
Samenstellers
Eddy Vanhee & Mireille Bentein
Prijsuitreiking
Vrijdag 18 oktober 2019 om 19h30 in zaal "De Zwerver”, centrum Leffinge.
Elke deelnemer ontvangt 'n waardevolle prijs en mag gratis deelnemen aan de pannenkoeken-, wijn- en biertombola en aan de verloting van de hoofdprijzen met o.a. een fiets en tal van waardevolle elektrische apparaten.
autofiets
 
Reglement!
Reglement punt 15. ... De deelnemer aanvaardt tevens het principe dat het voor deze zoektocht ten strengste verboden is privé eigendom te betreden voor het oplossen van de vragen

De bewoners van ’t Lang Koeistal vragen uitdrukkelijk geen privé te betreden. Vragen 18A en 18B (deel 1 & deel 2) zijn perfect op te lossen met de gegevens op de borden langs de openbare weg.
Gelieve punt 15 van het reglement  te respecteren.
Vraag 21A
Vervang vraag 21A door volgende aangepaste vraag:

Vraag 21A: Welke jaartallen (bestaande uit 4 cijfers) waar het CIJFER 8 in voorkomt bevinden zich hier in de omgeving van deze driesprong?
Vraag 21B
Vervang vraag 21B door volgende vraag:

Vraag 21B: Wat is het langste (aantal letters) woord (of naam) alhier vermeld?
Vraag 6B
Lees "vergezelt?” in plaats van "vergezeld?
Vraag 15B
Lees zowel in de inleiding als in de vraag "scheepvaart” in plaats van "scheepSvaart
Foto 8
Geannuleerd (bord verdwenen)
Vraag 11A en
Vraag 19A
Geannuleerd (gegevens zijn weggenomen)
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD