VORSELAAR / LINT / TILDONK

Mastentop Winterzoektochten

2022 - 2023

Telt mee voor het Ros Kampioenschap 2023
 
Periode
1 november 2022 tot 15 maart 2023

De routebladen kan je onderaan deze pagina downloaden

3 vrij korte Winterwandelzoektochten van ± 2 km (met 1 gemeenschappelijke prijzentafel)

  1. Vorselaar
  2. Lint
  3. Tildonk
Wegens vragen bij oorlogsmonumenten best niet op 11 november 2022
Formulieren
De routebladen worden als pdf bestand ‘rondgemaild’ en zijn op aanvraag ook via mail en via websites van bevriende clubs te bekomen.
Deelname
Wie effectief wil deelnemen kan vanaf 1 november 2022 een antwoordblad met startnummer en code bekomen door overschrijving op rekening (IBAN) BE32 0011 1790 5802 van Van Dessel Herman.

Het basis inschrijvingsbedrag is 12 € en wordt volledig gebruikt voor de aankoop van prijzen.
Voor een gedrukte versie en de verzending ervan wordt 3 € extra aangerekend. 
Samenstelling
Herman Van Dessel (e-mail: herman.van.dessel4@telenet.be)
Controle
Francine Verstrepen - Ronny Marien
Prijsuitreiking
Wegens de sterk gedaalde interesse voor eendagszoektochten werd op het laatste moment beslist om de prijsuitreiking niet (zoals voorgaande jaren) te laten samenvallen met een eendaagse MTT-Paaszoektocht. Deze MTT-Paaszoektocht wordt eveneens omgevormd tot een periodezoektocht. De prijsuitreikingen van de beide zoektochten zullen samen op een nog te bepalen datum en plaats doorgaan. Verdere informatie zal tijdig worden meegedeeld.
autoMastentop
 
Vorselaar
Vraag 2
Lees 'vijf dubbelgangers'
Vorselaar
Wegopdracht
Wegopdracht voor vraag 24 in Vorselaar: lees ‘met "DOORGAAND VERKEER” op wegwijzer‘.
Lint
Vraag 21
Nadat de samensteller bij een recente rondwandeling in Lint nog alles ongewijzigd kon terugvinden, werd ondertussen het bord aan de ingang van het park, dat werd gebruikt voor vraag 21, verwijderd en vervangen door een nieuw, totaal ander, bord.
Daarom deze vraag 21 geschrapt.
Algemeen
In het oorspronkelijke routeblad stonden verkeerdelijk ook enkele tekstpassages waarbij aanhalingstekens wel werden geopend, maar niet werden gesloten. Deze zijn verbeterd in het routeblad dat je hieronder kan downloaden.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD