PUTTE-GRASHEIDE / KLEIN-WILLEBROEK / BOOM

Mastentop Winterzoektochten

2021 - 2022

Telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
1 november 2021 tot 31 maart 2022
3 vrij korte Winterwandelzoektochten (met 1 gemeenschappelijke prijzentafel)

  1. Putte-Grasheide
  2. Klein-Willebroek
  3. Boom
Deze laatste 2 zoektochten kunnen eventueel gecombineerd worden. 
Boom en Putte-Grasheide te mijden op 11 november wegens vragen bij oorlogsmonument.
Formulieren
De routebladen worden eind oktober als pdf bestand ‘rondgemaild’ en zijn nadien op aanvraag ook via mail en via websites van bevriende clubs te bekomen.
Onderaan deze pagina kan u de routebladen downloaden.
Deelname
Wie effectief wil deelnemen kan vanaf 1 november een antwoordblad met startnummer en code bekomen door overschrijving op rekening (IBAN) BE32 0011 1790 5802 van Van Dessel Herman.

Het basis inschrijvingsbedrag is 12 € en wordt volledig gebruikt voor de aankoop van prijzen.
Voor een gedrukte versie en de verzending ervan wordt respectievelijk 1 € en 2 € extra aangerekend. 
Samenstelling
Herman Van Dessel (e-mail: herman.van.dessel4@telenet.be)
Controle
Francine Verstrepen
Prijsuitreiking
Paasmaandag 18 april 2022 omstreeks 17u30 in het Gemeenschapscentrum ‘Klein Boom’ Mechelbaan 604 te 2580 Putte.
Die dag kan men daar vanaf 11u30 ook deelnemen aan een eendagswandelzoektocht.
autoMastentop
 
Boom
Vraag 21
Op maandag 24 oktober maakte de inrichter nog een controlewandeling van de winterzoektochten in Klein-Willebroek en Boom en kon daarbij vaststellen dat alles nog aanwezig was. Ook een bordje van een dokterspraktijk waarvan hij de tekst gebruikt voor vraag 21.
Blijkbaar is deze dokterspraktijk sinds 1 september verhuisd. Het bordje in Boom werd hierdoor enkele dagen later verwijderd. Gelieve voor het oplossen van vraag 21 in Boom dan ook rekening te houden met de foto van het bedoelde bordje in het onderstaande aangepaste routeblad.
Klein-Willebroek
Vraag 5
lees: zogenaamde bolder’ 
in plaats van: zogenaamde "bolder’
Putte-Grasheide
Vragen 28 & 29
Aan het kerkgebouw van Putte-Grasheide starten kortelings restauratiewerken. Er is momenteel al een gedeeltelijke afsluiting geplaatst. Hierdoor zullen  het bord met "WANDELGEBIED” (vraag 28) en de stenen plaat met "DANKBARE HERINNERING” (vraag 29) aan de kerk mogelijk een tijdlang niet meer bereikbaar (en niet duidelijk zichtbaar) zijn. Los in dat geval deze vragen dan ook op met foto's op pagina 23 van het onderstaande aangepaste routeblad.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD