PUTTE-GRASHEIDE / KLEIN-WILLEBROEK / BOOM

Mastentop Winterzoektochten

2021 - 2022

Telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
1 november 2021 tot 31 maart 2022
3 vrij korte Winterwandelzoektochten (met 1 gemeenschappelijke prijzentafel)

  1. Putte-Grasheide
  2. Klein-Willebroek
  3. Boom
Deze laatste 2 zoektochten kunnen eventueel gecombineerd worden. 
Boom en Putte-Grasheide te mijden op 11 november wegens vragen bij oorlogsmonument.
Formulieren
De routebladen worden eind oktober als pdf bestand ‘rondgemaild’ en zijn nadien op aanvraag ook via mail en via websites van bevriende clubs te bekomen.
Deelname
Wie effectief wil deelnemen kan vanaf 1 november een antwoordblad met startnummer en code bekomen door overschrijving op rekening (IBAN) BE32 0011 1790 5802 van Van Dessel Herman.

Het basis inschrijvingsbedrag is 12 € en wordt volledig gebruikt voor de aankoop van prijzen.
Voor een gedrukte versie en de verzending ervan wordt respectievelijk 1 € en 2 € extra aangerekend. 
Samenstelling
Herman Van Dessel (e-mail: herman.van.dessel4@telenet.be)
Controle
Francine Verstrepen
Prijsuitreiking
Paasmaandag 18 april 2022 omstreeks 17u30 in het Gemeenschapscentrum ‘Klein Boom’ Mechelbaan 604 te 2580 Putte.
Die dag kan men daar vanaf 11u30 ook deelnemen aan een eendagswandelzoektocht.
autoMastentop
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD