MELLE

10de MDB-Memorial

Het Land van Rode

Telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
29 juli tot 5 november 2023

Download het routeblad onderaan deze pagina

Voor de tiende uitgave kozen we terug voor het Land van Rode, gelegen aan de poort van de Vlaamse Ardennen. De naam Land van Rode heeft een belangrijke historische betekenis. In de 13de eeuw schonk de graaf van Vlaanderen een uitgestrekt gebied aan Rudolf, heer van Rode. Door deze schenking werd het land van Rode uitgebreid tot zeventien parochies waardoor de heer van Rode één van de aanzienlijkste burgers werd in het graafschap Vlaanderen.

Deze streek is op het zoektochtengebied bijna onontgonnen terrein. Tijd dus om kennis te maken met deze mooie regio. We maken een tocht over een glooiend landschap naar de charmante dorpjes Lemberge,  Moortsele, Scheldewindeke, Balegem en Gijzenzele, allemaal deel uitmakend van het Land van Rode.
 
We brengen ook een bezoekje aan de stokerij Van Damme waar de bekende Balegemse jenever wordt gemaakt. De totale afstand bedraagt ± 25 km
 
Op de stopplaatsen lossen we een 30-tal vragen op waaronder een fotovraag. De meeste vragen zijn relatief eenvoudig al liggen de antwoorden niet altijd in koeien  van letters op jullie te wachten. 
Startplaats
Gemeenteplein Melle
Formulieren
De zoektochtbundel kan vanaf 28 juli gedownload worden via www.caborazoektochten.com
 
Na het invullen van een formulier op de website of het verzenden van een e-mail naar zoektochtencabora@telenet.be en het overschrijven van 10,00 € per deelname op rekeningnummer: BE57 8900 1485 1135 op naam van Cabora met de mededeling van je naam, je e-mailadres + MDB, krijg je het antwoordenblad met unieke code elektronisch doorgestuurd.
Deelname
€ 10,00
Samenstelling
Jacques Van Bruaene - Alix Liefooghe
Controle
Karel Jacobs - Jacky Colpin
Prijsuitreiking
Zaterdag 3 december om 15 u
in de grote zaal ‘De Zulle’, Botestraat 98/B002, 9032 Wondelgem
Prachtige prijzentafel, iedereen wint een prijs. De deelnemers kunnen zelf hun prijs kiezen. 
autofietsCabora
 
Deze verbeteringen zijn reeds doorgevoerd op het onderstaande routeblad.
Reglement
Lees in punt 13 van het reglement  "Z=26” i.p.v.  "Y=26
Vraag 4 & 5
Lees in de inleidende teksten voor vraag 4 & 5 en in vraag 4 & 5  "Maenhaut” i.p.v. "Maenhout”
Vraag 18
Lees:
A. "RAD” evenveel maal voor als het woord ‘WATER’ verborgen in een langer woord?
B. "MOLEN” evenveel maal voor als het woord ‘WATER’ verborgen in een langer woord?
C. Het woord ‘MOLEN’ verborgen in een woord evenveel maal voor als "MOLEN” en "RAD” samen?
D. Een vermelding van het beroep van de beheerder van een molen evenveel maal voor als "WATER”?
       (Telkens antwoorden met "JA" of "NEE")
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking gaat door op zondag 3 december.
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD