Lees: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 12 november 2022 i.p.v. 7 november.
 
SCHELDERODE

9de MDB-Memorial

Auto- of fietszoektocht

Telt mee voor het Ros Kampioenschap
 
Periode
30 juli tot 1 november 2022

Download het routeblad onderaan deze pagina

Voor de negende uitgave kozen we voor het Land van Rode, gelegen aan de poort van de Vlaamse Ardennen. De naam Land van Rode heeft een belangrijke historische betekenis. In de 13de eeuw schonk de graaf van Vlaanderen onder meer de parochie Bottelare en gedeelten van Munte aan Rodolf, heer van Rode. Door deze schenking werd het land van Rode uitgebreid tot zeventien parochies waardoor het een sterke positie kreeg.

Deze streek is op het zoektochtengebied bijna onontgonnen terrein. Tijd dus om kennis te maken met deze mooie regio. We maken een tocht over een glooiend landschap naar de charmante dorpjes Schelderode,  Melsen, Vurste, Bottelare en Munte, allemaal deel uitmakend van het Land van Rode.

We brengen ook een bezoek aan het waterkasteel Borgwal, een weinig bekend pareltje uit  de 18de eeuw.
De totale afstand bedraagt nog geen 18 km. Een dertigtal vragen zonder Prisma, alles is op te lossen met gegevens ter plaatse of in het routeblad. Op het parcours komen we regelmatig cafeetjes en eethuisjes tegen. 
Startplaats
Kerk van Schelderode
Formulieren
De zoektochtbundel kan vanaf 28 juli gedownload worden via www.caborazoektochten.com
 
Na het invullen van een formulier op de website of het verzenden van een e-mail naar zoektochtencabora@telenet.be en het overschrijven van 10,00 € per deelname op rekeningnummer: BE57 8900 1485 1135 op naam van Cabora met de mededeling van je naam, je e-mailadres + MDB, krijg je het antwoordenblad met unieke code elektronisch doorgestuurd.
Deelname
€ 10,00
Samenstelling
Jacques Van Bruaene - Alix Liefooghe
Controle
Karel Jacobs - Jacky Colpin
Prijsuitreiking
Zaterdag 26 november om 15 u
Polyvalente zaal ‘De Zulle’, Botestraat 98/B002, 9032 Wondelgem
Prachtige prijzentafel, iedereen wint een prijs. De deelnemers kunnen zelf hun prijs kiezen. 
autofietsCabora
 
Vraag 12
Lees: ‘veer’ i.p.v. "Veer"

Hoeveel is het verschil tussen het aantal veren afgebeeld op een bord met "Veerkracht” en het aantal maal dat ‘veer’ verborgen voorkomt op het bord met "Veerkracht”?

Bij het routeblad hieronder werd dit al aangepast. 
Schiftingsvraag
Lees: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 12 november 2022 i.p.v. 7 november.

Bij het routeblad hieronder werd dit al aangepast. 
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD