WILRIJK / BERCHEM / HEMIKSEM / WILRIJK
 

ERT Themazoektochten 2024

Personen & namen

 

1

17 januari tot 23 februari 2024
Locatie
WILRIJK
Vertrek
Koornbloemwijk - Wilrijk
bereikbaar met openbaar vervoer: bus  21 - 22 - 500
Afstand
± 2.300 m

2

7 februari tot 15 maart 2024
Locatie
BERCHEM
Vertrek
Sint-Norbertuskerk – Berchem
bereikbaar met openbaar vervoer: bus/tram  7 - 15 - 32 - 33
Afstand
± 2.300 m

3

28 februari tot 5 april 2024
Locatie
HEMIKSEM
Vertrek
Gemeenteplein - centrum Hemiksem
bereikbaar met openbaar vervoer: bus  14 - 298
Afstand
± 2.000 m

4

20 maart tot 19 april 2024
Locatie
WILRIJK
Vertrek
Universiteitsplein - Wilrijk
bereikbaar met openbaar vervoer: bus  17 - 180 - 181
Afstand
± 3.000 m
Voor de 4 zoektochten:
Organisatie
Deze reeks van 4 zoektochten zal dit seizoen worden ingericht en/of gecontroleerd door
Eddy SCHOLLAERT, Etienne LAUWERS en Yvonne PEETERS.
 
Net als in 2023 zorgt Marcel TACK voor de administratieve regelingen, d.w.z.: het noteren van de aanvragen tot deelname, het ontvangen van de gelden, het versturen van de zoektochten met daarbij het gepersonaliseerde antwoordenformulier.

Deze antwoordformulieren worden daarna vóór de gestelde einddatum door de deelnemers verzonden naar of bezorgd bij EDDY SCHOLLAERT – Boomsesteenweg 361 – 2610 Wilrijk.
 
Van elke zoektocht wordt een klassement opgemaakt waarbij, zoals gewoonlijk, eerst rekening wordt gehouden met het totaal aantal fouten, daarna met het verschil bij de schiftingsvragen.

Voor het ALGEMEEN KLASSEMENT tellen de strafpunten van de beste drie tochten. 
Bij eventuele gelijkheid tellen de strafpunten van de eventuele vierde tocht. 
Indien er dan nog geen verschil is tellen de beste drie schiftingsresultaten.

De formulieren zijn enkel via mail te bekomen bij: marcel.tack@skynet.be
 
 
Alle tochten hebben een VOLLEDIG zelfde aanvullend reglement.

De tochten zullen een EENVOUDIG karakter hebben met telkens gewone vragen en fotovragen.

AARZEL  DUS  NIET  EN  DOE  DUS  GERUST  MAAR  (WEER)  MEE  MET  ONZE  THEMA’S!!


Deelname
€ 4,00 per zoektocht  -  pakket voor de 4 zoektochten = € 16,00 
Inschrijven
INSCHRIJVEN KAN VANAF DINSDAG 2 JANUARI  2024!  Hoe schrijf je in?

  • Stuur een mailtje naar Marcel en vermeld daarin voor wie je een exemplaar bestelt.
    Noteer daarbij van alle deelnemers de voornaam, de naam en de gemeente.
    Vermeld ook aan welke Themazoektocht je wenst deel te nemen (vb. T1 – 2 – 3 – 4  of  T2 – 3 – 4)
  • Na ontvangst van je mail stuurt Marcel je een antwoord met daarin het volgnummer voor elke deelnemer aan deze themazoektocht(en) + de gegevens van de bankrekening.
    Het volgnummer blijft voor de 4 themazoektochten hetzelfde.
  • Schrijf daarna het bedrag van de inschrijving over met vermelding van de inschrijvingsnummers.
  • Het boekje van de eerstvolgende themazoektocht zal telkens enkele dagen vóór de officiële startdatum van die zoektocht verstuurd worden. (Thema 1 dus rond 14/15 januari e.d.)
Proclamatie
Zaterdag 24 april 2024
in het clublokaal van E.R.T. - Minigem - Fort  V - Jacob de Roorestraat 8 - Edegem.
wandelERT
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD