HOBOKEN / BOOM / ANTWERPEN / WILRIJK
 

ERT Themazoektochten 2023

Fauna & Flora

 

1

28 januari tot 2 maart 2023
Locatie
HOBOKEN
Vertrek
Kioskplaats - Hoboken
bereikbaar met openbaar vervoer: tram 4
Afstand
± 1.900 m

2

25 februari tot 6 april 2023
Locatie
BOOM
Vertrek
Grote Markt - Boom
bereikbaar met openbaar vervoer: bus 500
Afstand
± 2.600 m

3

25 maart tot 4 mei 2023
Locatie
ANTWERPEN
Vertrek
Christus Koningkerk - Kiel (Antwerpen)
bereikbaar met openbaar vervoer: tram 42 of bus 500
Afstand
± 2.300 m

4

29 april tot 1 juni 2023
Locatie
WILRIJK
Vertrek
Parking Fort 6 - Edegemsteenweg - Wilrijk
bereikbaar met openbaar vervoer: bus 22
Afstand
± 1.400 m
Voor de 4 zoektochten:
Organisatie
Deze zoektochten worden ingericht en/of gecontroleerd door
Eddy SCHOLLAERT, Etienne LAUWERS en Yvonne PEETERS.
 
Marcel TACK zorgt net als in 2022 voor de administratieve regelingen, d.w.z.: het noteren van de aanvragen tot deelname, het ontvangen van de gelden, het versturen van de zoektochten met daarbij het gepersonaliseerde antwoordenformulier.

Deze antwoordformulieren worden daarna vóór de gestelde einddatum door de deelnemers verzonden naar of bezorgd bij EDDY SCHOLLAERT – Boomsesteenweg 361 – 2610 Wilrijk.
Deelname
€ 4,00 per zoektocht  -  pakket voor de 4 zoektochten = € 16,00 
Inschrijven
INSCHRIJVEN KAN VANAF MAANDAG 9 JANUARI  2023!  Hoe schrijf je in?
  • Stuur een mailtje naar Marcel en vermeld daarin voor wie je een exemplaar bestelt.
    Noteer daarbij van alle deelnemers de voornaam, de naam en de gemeente.
    Vermeld ook aan welke Themazoektocht je wenst deel te nemen (vb. T1 – 2 – 3 – 4  of  T2 – 3 – 4)
  • Na ontvangst van je mail stuurt Marcel je een antwoord met daarin het volgnummer voor elke deelnemer aan deze themazoektocht(en) + de gegevens van de bankrekening.
    Het volgnummer blijft voor de 4 themazoektochten hetzelfde.
  • Schrijf daarna het bedrag van de inschrijving over met vermelding van de inschrijvingsnummers.
  • Het boekje van de themazoektocht die aan het einde van de maand officieel start zal telkens rond de 24ste van de maand verstuurd worden. (Thema 1 dus rond 24 jan e.d.)
Proclamatie
Staat gepland op zaterdag 24 juni 2023 (kan mogelijk nog wijzigen)
in het clublokaal van E.R.T. - Minigem - Fort  V - Jacob de Roorestraat 8 - Edegem.
wandelERT
 
 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD