Inschrijvingsformulier

Gelieve volgende gegevens in te vullen:
       

De inschrijving is pas definitief na de betaling van het lidgeld.
Het lidgeld op jaarbasis bedraagt 10 € voor een hoofdlid en 5 € per inwonend bijlid.

Dit bedrag is te storten op de bankrekening van
Zoektochtvereniging Ros Beiaard
BE39 7360 4494 5319


We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Lees voor informatie hieromtrent onze  Privacyverklaring

 

Contact   Sitemap   Privacyverklaring  

© ZVRB ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD